SQL'in Tarihçesi

SQL'in tarihi gelişimini kısaca ele alalım.


1970'lerin başında, ilişkisel veri modeli yayınlandıktan sonra IBM, bu modeli uygulamak için kullanılabilecek bir dil ve veritabanı sistemi geliştirmeye başladı. İlk tanımlandığında, dil Yapılandırılmış İngilizce Sorgu Dili (SEQUEL) olarak anılıyordu ve daha sonra revize edildiğinde adı SQL olarak değiştirildi.

IBM'in SQL tabanlı ilişkisel bir veritabanı sistemi geliştirdiği duyulduğunda, diğer şirketler kendi SQL tabanlı ürünlerini geliştirmeye başladı. Aslında, şimdi Oracle Corporation olan Relational Software, Inc., IBM ürünlerini pazara sunmadan önce veritabanı sistemlerini yayınladı. Daha fazla satıcı ürünlerini piyasaya sürdükçe, standart ilişkisel veritabanı dili olarak SQL ortaya çıkmaya başladı. 1986'da ANSI, dil için ilk yayınlanan standardı (SQL-86) yayınladı. Standart, 1989'da ve tekrar 1992'de güncellendi. SQL-92, dilin büyük bir revizyonunu temsil etti, önceki sürümlerin özelliklerini genişletti ve geliştirdi.

Yedi yıl sonra, SQL standardının en son sürümü olan SQL: 1999 yayınlandı ve SQL'i veritabanı sistemlerinin gerçek dünya uygulamaları ve bu sistemleri kullananların ihtiyaçları ile güncel hale getirmede bir başka büyük adımı temsil ediyor. SQL: 1999 standardının yayınlanmasından bu yana, RDBMS satıcıları yeni standardı ürünlerine uygulamak için çalışıyorlar. Bununla birlikte, bazı durumlarda standardın yalnızca veri tabanı sistemlerinde halihazırda uygulanan işlevselliği yakaladığı unutulmamalıdır. Örneğin, depolanan prosedürler ve tetikleyiciler SQL standardında yenidir ancak uzun yıllardır RDBMS'lerde uygulanmaktadır. SQL: 1999, yalnızca zaten var olan işlevselliği uygulamak için kullanılan dili standartlaştırıyor.

(Alan G. Taylor-SQL For Dummies-2003)