Sıkça Kullanılan SQL Komutları

Çok sayıda SQL komutu bulunmasına rağmen aşağıda en çok kullanılan komutlara yer verdik.


SELECT - bir veritabanından verileri çıkarır.
UPDATE - bir veritabanındaki verileri günceller.
DELETE - bir veritabanından verileri siler.
INSERT INTO - yeni verileri bir veritabanına ekler.
CREATE DATABASE - yeni bir veritabanı oluşturur.
CREATE TABLE - yeni bir tablo oluşturur.
CREATE INDEX - bir dizin oluşturur (arama tuşu).
ALTER DATABASE - bir veritabanını değiştirir.
ALTER TABLE - bir tabloyu değiştirir.
DROP TABLE - bir tabloyu siler.
DROP INDEX - bir dizini siler.

Kaynak

Gelelim bu komutların nasıl kullanıldığına😊 Aslında günlük konuşma dili gibi. İşe hayal ederek başlayalım. Ticari bir işletmeniz var ve bu işletmenin çok sayıda müşterisi var. Müşterilerinizin ilk sefer geldikten sonra bazı bilgilerini almışsınız ve aynı müşteriler daha sonra geldiklerinde bilgilerini onlardan tekrar almakla uğraşmamak ya da uğraştırmamak için veritabanınızda saklıyorsunuz. MUSTERILER adında bir veritabanınız var.

MusteriNo MusteriAdi IletisimKisisi Adres Sehir PostaKodu
1 Yılmaz Ltd Şti Ahmet Yılmaz Çıkmaz Sok. No:17 Antalya 12345
2 Uslu Bijuteri Ayşe Uslu Yeni Mahalle, No:5 İzmir 67890
3 Filiz Yücel Filiz Yücel Saklambaç Cad. No:4 Tekirdağ 13597
4 Şener Nalburiye Erhan Şener Yılmaz Sok. No:2 İstanbul 56789
5 Yalnız Sürücü Kursu Mert Yalnız Çarşamba Sok. No:3 Balıkesir 12679

1-) SELECT

Tüm müşterileri seçmek istediğimizi düşünelim.

SELECT * FROM MUSTERILER;
SELECT MusteriAdi, Sehir FROM MUSTERILER;

Tüm müşterilerin adını ve şehrini tablo olarak verir.

Örn:

SELECT MusteriAdi, Sehir FROM MUSTERILER WHERE MusteriAdi="Filiz Yücel";

Burada SQL’den MUSTERILER tablosu içerisinden Filiz Yücel adına sahip müşterinin(çoğul ise müşterilerin) adını ve şehrini istemiş olduk.

2-) UPDATE

UPDATE MUSTERILER,
SET IletisimKisisi = 'Ökkeş Balıkçı', Sehir= 'Konya'
WHERE MusteriNo = 1;

Burada da diyoruz ki, Musteriler veritabanını güncelle. Bunun için 1 numaralı müşterinin adını ve şehir bilgisini Ökkeş Balıkçı ve Konya olarak değiştir.

3-) DELETE

DELETE FROM MUSTERILER WHERE MusteriAdi= ’Ökkeş Balıkçı’;

Bu komut da az önce eklemiş olduğumuz ‘Ökkeş Balıkçı’yı listeden siler.

4-) INSERT INTO

INSERT INTO MUSTERILER (MusteriAdi, IletisimKisisi, Adres)
VALUES (‘Kargı Holding’, ‘Ahmet Kargı’, ‘Somuncu Sok. No:8);

İlk satırda hangi verilerin ekleneceğini, ikinci satırda ise ne yazılacağıni belirtmiş olduk.

5-) CREATE DATABASE

CREATE DATABASE test;

Test adında yeni bir veritabanı oluşturduk.

6-) CREATE INDEX

CREATE INDEX idx_Yas
ON MUSTERILER (Yas);

MUSTERILER veritabanında Yas adında yeni bir kolon açmış olduk.

7-) ALTER TABLE

ALTER TABLE MUSTERILER
ADD DogumGunu;

Diyelim ki müşterilerinizin doğum günleri ekleyip onlara o gün sizden yaptıkları alışveriş için indirim vs vermek istiyorsunuz. Bunun için veritabanınıza Doğum Günü kolonu açmak istediniz. İlk satırda hangi tabloda değişiklik yapılacağını, ikinci satırda da ne ekleneceğini söylemiş oldunuz.

8-) DROP TABLE

DROP TABLE MUSTERILER;

Tabloyu tamamen silmek için kullanılır. Ancak dikkatli olmak gerekir çünkü drop işleminden sonra tüm tablo kaybolur.

9-) DROP INDEX

DROP INDEX MUSTERILER.yas;

Müşteriler tablosundaki Yaş kolonunu kaldırmış olduk.